cropped-109A9A8E-095B-4746-9591-9F4E637409F7.png

FK Kukësi, hedh në gjyq “Panorama Sport”.

  • December 6, 2017
  • admin
  • Lajme
  • 0
  • 138 Views
FK Kukësi hedh në gjyq gazetën e përditshme sportive  “Panorama Sport”, duke i kërkuar të vërtetojë  saktësinë ose burimin e informacionit të botuar në këtë gazete në faqen on-line  me datë 04.12.2017, dhe më pas edhe në atë të  botuar në formë kryeartikulli më titull, Fitoni 3 ndeshje ose m’u zhdukni nga sytë”, zbardhet mbledhja e acaruar te Kukësi”.
Në shkrim ka një “ refririm të dialogjeve”  mes presidentit dhe anëtarëve të stafit, të cilin ne e konsdierojmë të pavërtetë.
Objekti i kësaj padie është:
  1. Detyrimi i Paditurit te Publikojë Përgënjeshtrimin ndaj shkrimeve shpifese ndaj paditesit;
  2. Detyrimi i Paditurit të mos japë asnjë deklaratë me  shkrim apo komente ndaj nesh të cilat ne mënyre direkte apo indirekte mund te dëmtojne Klubin tone.
  3. Detyrimi i te Paditurit për te shpërblyer demin jo pasuror.
Kjo padi gjen mbështetjen jurdike në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Kodin Civil dhe në Kodin e Proçedurës  Civile.
Theksojmë se ato që shkruhen në artikull nuk janë të vërteta dhe në kërkojmë vërtetësinë e tyre dhe burimin nga janë marrë këto informata.
Klubi ynë dhe herë të tjera është gjendur për ballë sulmeve të tilla qëllimkeqe në faqet e kësaj të përdithsme, e cila në mënyrë joprofesionale  tenton të përbaltë punën tonë dhe duke shkelur dhe rregullat e etikës , me futjen e përgjuesve apo regjistruesve në analizat dhe bisedat tona.
Në shkallët e drejtësisë klubi ynë do dërgojë gjithë faktet që flasin kundër këtyre botimeve , që nuk është hera e parë që dalin.
Ne kemi qenë dhe jemi të hapur si ndaj kësaj gazete , ashtu  si ndaj gjithë mediave të tjera , në mënyrë që opinioni sportiv të informohet në kohë për atë se çfarë ndodh tek klubi ynë.
Pa cënuar pavarësinë e shtypit të lirë dhe mënyrat e marrjes së informacionëve , ne kërkojmë që të mos dëmtohet imazhi ynë, Për këtë në do ndjekim çështjen në të gjitha shkallët e drejtësisë derisa të dalë e vërteta.

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.